Om oss


Om oss


Företagsstruktur Om oss Styrelse

Företagsstruktur


W & IT Solutions Group AB är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och dess organisationsnummer är 556777-2883. Bestämmelserna i bolagsordningen är ej mer långtgående än aktiebolagslagen vad gäller förändring av aktieägarnas rättigheter. Bolagets har i dagsläget två (2) st helägda dotterbolag, Precisionsstål i Stockholm AB och StureG AB.

Om oss


W & IT Solutions Group AB bedriver verksamhet inom handel med metaller och råvaror genom sina dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB och StureG AB.

Precisionsstål i Stockholm AB (556096-9940)
Precisionsstål i Stockholm AB bildades 1987 som en fristående stålgrossist, för att tillhandahålla stål och metaller enligt de aktuella normer som är gällande i Europa, men även till kundunika specifikationer när så krävs. Bolaget är specialiserade på material med precision både till formvara och prestation. Vårt lager som omfattar ca 2700 artiklar finns i Vinsta arbetsområde i Vällingby nordväst om Stockholm, där vi också kapar material till komponenter med snäva toleranser. Vi har ett kvalitetssystem som följer riktlinjerna för ISO 9001:2008, dock har vi valt att inte certifiera oss. Genom vårt nätverk av framstående materialproducenter i Västeuropa och samarbetspartners i Sverige kan vi erbjuda ett mycket brett program av bearbetat stål och metaller för verktyg, maskindetaljer och produktion. Vi kan också ombesörja olika typer av värmebehandling, vilket ger dig som kund möjlighet att få optimal hållfasthet på komponentmaterial från vårt lager.

StureG AB (559056-4059)
StureG AB är en av Sveriges ledande aktörer inom inköp och försäljning av ädelmetaller från och till privatpersoner. Främst handlar bolaget med skrotguld i form av smycken och tandguld samt investeringsmetaller dit bl.a. guldtackor hör. Bolaget erbjuder kunder att försälja sina ädelmetaller både genom fysisk handel i butik belägen mitt i Stockholm på Birger Jarlsgatan samt online via webbplatserna www.stureguld.se, www.smsguld.se, www.guldpengar.se samt www.fsguld.se.

Styrelse


Christian Kronegård - VD, Ledamot
Christian Kronegård är född 1988, är verkställande direktör och styrelseledamot i W & IT Solutions Group AB sedan maj 2016. Sedan 2015 har Christian varit styrelseledamot i New Equity Venture International AB och är sedan 2016 VD för W & IT Solutions Group AB som är noterat på AktieTorget. Christian arbetar också aktivt i flertalet av NEVI-koncernens dotterbolag.


Hans Orre - Ordförande
Hans Orre, född 1966, är styrelseledamot i W & IT Solutions Group AB sedan december 2014. Hans Orre började i mitten av 80-talet utveckla programvaror för redovisningsbyråer, främst tidredovisnings- och faktureringssystem. Efter avslutad ekonomiutbildning började Orre på Akelius Skatt i Göteborg där han arbetade som utvecklingsansvarig för Akelius Skatt och de nya produkterna Akelius Bokslut samt Akelius Revision (sedermera Norstedts Skatt, Bokslut och Revision).


Robin Vestersten - Ledamot
Robin Vestersten, född 1986, är styrelseledamot i W & IT Solutions Group AB sedan maj 2016. Robin har studerat ekonomi på Södertörns högskola, samt på programmet byggteknik- och fastighetsförmedling på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, och har sedan dess arbetat med handel av begagnade varor med inriktning mot råvaror. Robin bidrar till Bolaget med sin expertis, kunskap och erfarenhet från handel med privatpersoner över Internet.


Stefan Vilhelmsson - Ledamot
Stefan Vilhelmsson, född 1961, är styrelseledamot i W & IT Solutions Group AB sedan mars 2016.