Investor Relations

Financial kalendar

Pressmeddelande Finansiella Rapporter Styrelse och Revisor Aktie Kontakt
2019-04-18

Delårsrapport ett

2019-04-23

Årsstämma

2019-09-15

Halvårsrapport ett

2019-10-17

Delårsrapport tre

2020-02-13

Bokslutskommuniké 2019